Ev Eşyası Depolama

Nakliye sektöründe önemli konu başlıklarından bir tanesi Ev Eşyasının depolanmasıdır. Oturulan evden taşınılmak zorunda kalınması fakat taşınılacak evin henüz boşalmamış oluşu veya kısa ve orta vadeli zamanlarda yurt dışında kalınması gibi durumlarda ev eşyalarının sağlam bir şekilde muhafaza edilmesi gerekebilir.

                Bu muhafaza ihtiyacı nakliye işiyle bir bütünlük arz etmektedir. Nakliye işletmelerinin ev eşyası depolanması veya muhafaza edilmesi konularında gelebilecek taleplere cevap verebilme kabiliyetinde olması gerekir.  Eşyaların belki bir gün muhafaza edilmesi gerekir  ancak muhafaza imkanı yoksa bir günde ev eşyasının zayi olması ve maddi/manevi büyük zararların oluşması söz konusu olabilir. Bu nedenle nezaket içeren depolama / muhafaza  hizmetleri konusunda alt yapısı olan işletmeler tercih edilmelidir.

                İhtiyaç ve talepler karşısında Nakliye İşletmeleri  müşterilerinin  ev eşyalarını nemden uzak, kemirgen /böcek/bit/pire gibi haşere mücadelesi yapılmış / temiz ve hijyeni sağlanmış  ortamlarda muhafaza edebilmesi gerekir.   Bu muhafaza işlemi nakliye işletmesinin kendi depolarında olabileceği gibi müşterilerine kiralayabileceği depolarda da olabilir. Bu usulle müşteriler depo konusunda mahremini koruyarak eşyalarını muhafaza edebilmektedir.  Kira ücreti karşılığında yeni bir evi tutana kadar veya yurt dışından dönünceye kadar geçen sürede ev eşyasını dağıtmaya gerek olmadan depolarda   saklama  imkanı olabilmektedir.