Nakliye Market ve Evden Eve Nakliyat

Dünyanın artık küçük bir köy haline dönmüş olması ticari faaliyetlerde de büyük bir genişlemeye sebep olmuştur. İletişim kanallarının açılması  ve bütün ülkelerin dünyada genişleyen ticaret pazarına eklemlenmesi mal hareketini artırmış ve “nakliye & lojistik” sektörü fevkalade önemli bir sektör halini almıştır. Bu gün “nakliye & lojistik” sektörü büyük bir ihtiyaca cevap  verebilme gayreti içindedir..

Nakliye & Lojistik sektörü büyük potansiyele ve talebe cevap verirken en büyük problemi ; kayıt dışı çalışan / korsan nakliyecilik yapan kişi ve kurumlarla yaşamaktadır.

Kamu idarelerinin müşterilerin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla yapacağı çalışmaların haricinde sektörde faaliyet gösteren kayıtlı işletmelere düşen görevler de vardır.

Vergi mükellefiyetinin haricinde serbest rekabet ortamında işletmelerinin kalitesini ve farklılığını ortaya koyabilmek önemli bir ihtiyaçtır.

Evden eve nakliyat sektörü öncelikli olmak üzere müşterilerine ;

Kurumsal kimliğini sunabilen,

Hizmet kalitesini müşterilerine verebilen ve müşteri memnuniyeti sağlayabilen

Güven, Özen, Disiplin ve  Saygı çerçevesinde hizmet sunabilen

İşletmeler bu pazardan daha büyük pay alırlarken büyüme sürecinde büyük avantajlar elde edeceklerdir.